Kurslitteratur & böcker

 

Universitet och högskola är inte namnskyddade utan vem som helst kan använda dem. Det som man måste ha är ett examenstillstånd för att få ge examen på universitets- eller högskolenivå. Skolorna får ansöka om examenstillstånd hos Universitetskanslersämbetet.

Det som skiljer högskola och universitet åt är att ett  universitet har ett generellt tillstånd att utfärda generella examina på forskarutbildningsnivå. En högskola saknar ett sådant generellt tillstånd men kan ändå få utfärda examina på forskarnivå inom avgränsade områden. En högskola måste då ansöka om det hos Universitetskanslersämbetet.

Det finns idag runt 50 universitet och högskolor i Sverige. De flesta av dem sköts av staten. De verkar som självständiga myndigheter och bestämmer vilka utbildningar de vill ge och vilket upplägg de ska ha. Samma utbildning kan därför se helt olika ut vid olika universitet och högskolor.

Sedan finns det vissa högskolor som drivs av andra, till exempel av stiftelser eller föreningar. Dessa får examenstillstånd av regeringen, inte av Universitetskanslersämbetet som de statliga. Exempel på sådana är Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm och Jönköping University.

Denna blogg handlar om hur det är att ansöka till en utbildning på högskola eller universitet, om behörigheter, om att plugga på en utbildning, om olika utbildningar, om kurslitteratur och böcker, samt om olika yrken och framtidsutsikter.

Den akademiska kvarten

28 jul 2020

Huruvida det är den absoluta sanningen, eller om det är mer av en myt låter vi vara osagt men bakgrunden till den berömda akademiska kvarten sägs vara följande:

  • De unga studenterna i Lund och Uppsala ägde inga egna klockor utan var tvungna att förlita sig på de klocktorn som fanns på campus. Då de endast ringde varje hel timme och de förväntades hinna fram på max en kvart så startade lektionstiden alltid en kvart efter hel timme. 

Många studenter idag försöker använda sig av den akademiska kvarten som ursäkt när de är sena men det är inte många föreläsare som accepterar detta system längre. Vi har ju trots allt möjlighet att ha bättre koll på tiden idag än de hade då. Men med glimten i ögat så kan det fungera ändå om du råkar vara sen till föreläsningen. Vår rekommendation är att du frågar din lärare om akademiskt kvart är acceptabelt. 

Andra fenomen du bara ser på högskolor och universitet

Att läsa på högskola eller universitet är speciellt, och det gör att det också har uppstått en hel del saker runt omkring studierna. Som färgglada overaller fyllda med märken, kårhusanda, nationer och mycket mer. 

  • Overaller: Varje fakultet har sin egen färg och i festsammanhang är det vanligt att studenterna klär sig i overaller i just den färgen. Olika studentföreningar säljer overallerna till självkostnadspris och du kan även köpa märken som du kan sy på, eller ha att byta med. 
  • Kårhuset: Studentkåren kan närmast jämföras med ett slags fackförbund som ser till att studenternas rättigheter efterföljs. Det är också en knutpunkt för gemensamma fester och ett bra sätt att hitta information är att besöka kårhuset. det bemannas av studenter som har koll på det mesta som rör studierna. 
  • Nationer: En nation är i princip samma sak som studentföreningar men har medlemmar från flera olika fakultet. Det finns ofta en annan gemensam nämnare hos medlemmarna i en nation. Som Västgöta nation i Lund där medlemmarna tenderar att komma från Västra Götaland. 

Du behöver inte känna dig ensam

Även om det ibland är skönt att krypa in i sitt studentrum, knäppa på datorn och spela på casino (läs mer på casinokollen.com) så är det ett faktum att ingen student någonsin behöver känna sig ensam under studietiden. Det finns alltid en förening du kan gå med i, en nation eller så kan du engagera dig i kårhusets arbete om du vill. 

För dig som inte den festande typen så finns det gott om andra möjligheter. Många scouter brukar skapa egna träffar på högskolor och universitet och det finns även gott om idrottsföreningar på de flesta universitet och högskolor i Sverige. Välj det som passar dig allra bäst, eller gör som de allra flesta: kombinera ditt fritidsintresse med en del fester och se till att ha kul medan du pluggar! Du kommer få minnen för livet och studentlivet upplever man troligen bara en enda gång. 

Göteborgs Universitet

10 jul 2020

Göteborgs universitet grundades under 1800-talet. Man beslutade 1887 att det skulle grundas en högskola och 1891 kom den att starta. Den blev sedan universitet under 1954. Idag har Göteborgs Universitet åtta fakulteter, 37 000 studenter och 6000 anställda.

Bland utbildningarna här finns det vitt skilda ämnen. Exempel är bland annat musik-, konst-, samhälls-, och naturvetenskap, humaniora, utbildningsvetenskap, lärarutbildning, IT, Handelshögskola och Sahlgrenska akademin med medicin, vårdvetenskap och odontologi. All grundutbildning sker nära forskning och studenter får återkommande möta internationellt erkända forskare. Huvudbyggnaden för universitetet ligger i Vasaparken, men universitetet är utspritt över i stort sett hela staden.

Chalmers tekniska högskola

Chalmers tekniska högskola, ofta bara kallad för Chalmers, eller CTH, är en teknisk högskola i Göteborg, som bildades 1829 och sedan 1937 har haft ställning som universitet.

Chalmers drivs sedan 1994 som en stiftelse med verksamheten förlagd till ett av stiftelsen helägt bolag, Chalmers tekniska högskola AB.

 

 

Uppsala Universitet

15 jun 2020

Ett av alla universitet du kan läsa vid är Uppsala Universitet. Det är det äldsta sätet för högre utbildning i hela Skandinavien. Universitetet grundades 1477. På detta universitet finns det kring 24 000 helårsstudenter och nio olika fakulteter samt att det finns runt 6500 anställda vid universitetet. Av dem är det runt 2 400 som är doktorander.

Det har varit många kända personer som studerat vid detta universitet, som numera är alumner. Bland annat flera nobelpristagare, regenter, statsministrar och ledamöter i Svenska Akademien.

Bland historiska Uppsala profiler så ser vi Carl von Linné, Olof Rudbeck och Anders Celsius.

På universitetet bedrivs utbildning och forskning inom farmaci, humaniora, juridik, medicin/vård, samhällsvetenskap, språk, teknik/naturvetenskap, teologi och lärarutbildningsområdet. Under 2013 så gick Högskolan på Gotland och Uppsala universitet samman.