Stockholms Universitet

Stockholm grundades på 1200-talet och fick sina stadsrättigheter år 1436 och har sedan dess varit den absolut viktigaste staden i vårt land. I Stockholm har det sedan 1500-talet bedrivits både forskning och utbildning. Dock var det ett uppehåll i det, då alla professorer flyttades till Uppsala år 1593.

Under den tiden så kom den befintliga skolan Collegium regium, instiftad av Johan III och ansedd som en högre utbildning med gott anseende att läggas ner. Den hade varit öppen mellan 1576-1593. Den kom inte att ersättas av någon högre utbildning förrän år 1865 då högskoleföreningen startade med uppdraget att skapa en högskola i Stockholm.

Högskoleföreningen startade år 1865 men trots det så dröjde det fram till 1878 innan skolan var igång. Det med hjälp av hyrda lokaler och bidrag från både staten och privata finansiärer. Man startade då en utbildning som hade en inriktning mot naturvetenskap.

Under 1880-talet anställde man sina första egna professorer och bland de mest kända är givetvis den första Sveriges första kvinnliga professor Sofia Kovalevskaja, professor i matematisk analys, Viktor Rydberg, professor i kulturhistoria och Svante Arrhenius som var den förste svensk att få ett Nobelpris, professor i kemi.

Rätten att utförda examina och promovera doktorer har man haft sedan 1904. Tack vare det så kom skolan att ta ett långt kliv framåt. Det blev ökade antal fakulteter, fler studenter och man växte ur de hyrda lokalerna. Man skaffade sig då egna vid Observatorielunden i Stockholm. Idag har skolan 16 profilområden där fokus fortfarande ligger inom samma områden där man en gång startade. 

16 Aug 2020