Uppsala Universitet

Ett av alla universitet du kan läsa vid är Uppsala Universitet. Det är det äldsta sätet för högre utbildning i hela Skandinavien. Universitetet grundades 1477. På detta universitet finns det kring 24 000 helårsstudenter och nio olika fakulteter samt att det finns runt 6500 anställda vid universitetet. Av dem är det runt 2 400 som är doktorander.

Det har varit många kända personer som studerat vid detta universitet, som numera är alumner. Bland annat flera nobelpristagare, regenter, statsministrar och ledamöter i Svenska Akademien.

Bland historiska Uppsala profiler så ser vi Carl von Linné, Olof Rudbeck och Anders Celsius.

På universitetet bedrivs utbildning och forskning inom farmaci, humaniora, juridik, medicin/vård, samhällsvetenskap, språk, teknik/naturvetenskap, teologi och lärarutbildningsområdet. Under 2013 så gick Högskolan på Gotland och Uppsala universitet samman.

15 Jun 2020