Göteborgs Universitet

Göteborgs universitet grundades under 1800-talet. Man beslutade 1887 att det skulle grundas en högskola och 1891 kom den att starta. Den blev sedan universitet under 1954. Idag har Göteborgs Universitet åtta fakulteter, 37 000 studenter och 6000 anställda.

Bland utbildningarna här finns det vitt skilda ämnen. Exempel är bland annat musik-, konst-, samhälls-, och naturvetenskap, humaniora, utbildningsvetenskap, lärarutbildning, IT, Handelshögskola och Sahlgrenska akademin med medicin, vårdvetenskap och odontologi. All grundutbildning sker nära forskning och studenter får återkommande möta internationellt erkända forskare. Huvudbyggnaden för universitetet ligger i Vasaparken, men universitetet är utspritt över i stort sett hela staden.

Chalmers tekniska högskola

Chalmers tekniska högskola, ofta bara kallad för Chalmers, eller CTH, är en teknisk högskola i Göteborg, som bildades 1829 och sedan 1937 har haft ställning som universitet.

Chalmers drivs sedan 1994 som en stiftelse med verksamheten förlagd till ett av stiftelsen helägt bolag, Chalmers tekniska högskola AB.

 

 

10 Jul 2020